Klachtenregeling

Klachtenregeling

Inleiding

Wij stellen uw belang voorop en doen er alles aan om de dienstverlening naar wens te laten verlopen. Soms lopen zaken echter onbedoeld anders en in dat kader past dan ook een adequate klachtenregeling. Bent u niet te tevreden over onze dienstverlening, een medewerker of heeft u een andere op- of aanmerking op ons handelen, dan vragen wij u ons dat zo snel mogelijk kenbaar te maken. Wij nemen uw klacht serieus en zullen er alles aan doen om tot een passende oplossing te komen.

 

Klachtafhandeling

Het heeft onze voorkeur om klachten af te handelen in een persoonlijk gesprek. Wenst u geen persoonlijk gesprek of is de klacht na het gesprek niet verholpen, dan kunt u uiteraard ook uw klacht schriftelijk indienen. U ontvangt van ons binnen enkele dagen reactie. Indien mogelijk wordt er direct inhoudelijk gereageerd op uw klacht. Mocht dit niet mogelijk zijn, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging met een duidelijk tijdspad waarbinnen uw klacht zal worden behandeld. Het ligt in onze bedoeling om uw klacht binnen drie weken na ontvangst van af te handelen.

 

Klachtencommissie

Indien de klacht betrekking heeft op de wijze waarop een accountant zich beroepsmatig jegens u heeft gedragen, kunt u er tevens voor kiezen de klacht in te dienen bij de Klachtencommissie van het NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants).

 

Accountantskamer

Constateert u dat een accountant in strijd met de wet- en regelgeving handelt, dan kunt u een klacht indienen bij de Accountantskamer. De Accountantskamer behandelt klachten over het beroepsmatig handelen van een accountant en behartigt het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep.

 

Voor zowel de behandeling door de Klachtencommissie van het NBA als door de accountantskamer verwijzen wij u naar de website van het NBA.

 

Weerrijs Financieel en Fiscaal Support

D.H.A.G. van Weerlee

Accountant-Administratieconsulent

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.