Nieuws

Brexit en btw-vergunning

dinsdag, 15 januari 2019

Denk aan de mogelijkheid voor btw-verlegging na Brexit

De Brexit nadert met rasse schreden. Met het oog daarop heeft de Belastingdienst ondernemers die regelmatig goederen afnemen vanuit het Verenigd Koninkrijk (VK) in een brief gewezen op de mogelijkheid om een vergunning voor btw-verlegging bij invoer aan te vragen. 

Als het VK zich op 29 maart 2019 terugtrekt uit de Europese Unie (EU) moeten ondernemers vanaf dat moment iedere keer dat zij goederen vanuit VK invoeren aangifte doen en btw betalen bij de Douane. De Belastingdienst adviseert de ondernemers daarom om een vergunning ex. artikel 23 Wet OB 1968 aan te vragen. Met een artikel 23-vergunning hoeft men geen btw te betalen bij de Douane, maar kan de btw over de invoer worden verwerkt in de eigen btw-aangifte.

Bij de brief heeft de Belastingdienst ook een aanvraagformulier voor de vergunning gevoegd. De Belastingdienst laat weten dat een ondernemer (uitgaande van een Brexit per 29 maart 2019) in ieder geval tijdig een reactie van de Belastingdienst ontvangt als het aanvraagformulier nog vóór 1 februari wordt ingezonden. 

De Belastingdienst wijst in de brief nog op de verwerking in de aangifte. Zolang het VK nog een EU-land is moeten de ‘ingevoerde’ goederen nog als verwerving in de btw-aangifte worden opgenomen bij 4b. Zodra het VK géén EU-land meer is, moet u de invoer vermelden in de btw-aangifte bij rubriek 4a als u een vergunning 23 hebt. 

Tot slot

De Belastingdienst heeft het RB en andere koepelorganisaties inmiddels op de hoogte gebracht van de mailing. Volgens de Belastingdienst realiseert ondernemend Nederland zich relatief laat wat de effecten kunnen zijn van een brexit en met het nemen van voorbereidende maatregelen. Fiscaal dienstverleners zouden daarom vanuit hun deskundigheid en overzichtsrol een stimulerende rol kunnen spelen.

Terug

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.