Nieuws

Voorkom onzakelijke leningen

donderdag, 24 mei 2018

Belangrijk is:

maak een leningovereenkomst waarin onder meer is opgenomen:
- hoofdsom, aflossingschema, rente en zekerheden.
De kernoverweging van de Hoge Raad voor een ‘onzakelijke lening’ is de volgende:

‘Indien en voor zover een geldverstrekking door een vennootschap aan haar aandeelhouder plaatsvindt onder zodanige voorwaarden en omstandigheden dat daarbij door die vennootschap een debiteurenrisico wordt gelopen dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen, moet – behoudens bijzondere omstandigheden – ervan worden uitgegaan dat die vennootschap dat debiteurenrisico in zoverre heeft aanvaard met de bedoeling het belang van haar aandeelhouder in die hoedanigheid te dienen. Dit brengt mee dat een eventueel verlies op de geldlening in zoverre niet in mindering op de winst van die vennootschap kan worden gebracht.’

Zie voor gehele verhaal

http://www.pleinplus.nl/nieuws/artikel/20929/%28voorkom%29_kwalificatie_onzakelijke_lening

Terug

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.